สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ฝึกอบรมหลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563” ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 340 ครั้ง

 

                  วันที่ 27 ธ.ค.62 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563” ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลแม่กา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่กา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และประชาชนทั่วไป จำนวน  70 คน   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัยตามหลักพื้นฐาน 5 ร. รอบรู้เรื่องรถ รอบรู้เรื่องทาง รอบรู้เรื่องวิธีขับ รอบรู้เรื่องกฎจราจร และรอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ ณ หอประชุม เทศบาลตำบลแม่กา และได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ณ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ต๋ำ ถนนพหลโยธิน
                  นายเสริมสกุล พจนการุณ   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน    ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนอง ไม่เคารพกฎจราจร และสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ประกอบกับพื้นที่ตำบลแม่กาเป็นเขตชุมชนหนาแน่น และมีการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยบนถนน มีความรู้ในการดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ และสภาพตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ยังได้จัดโครงการคลินิกช่างฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตรวจสภาพเบื้องต้น ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัชต์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว เช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่นๆ ให้ประชาชนมีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนผู้สัญจรบนถนนพหลโยธินทั้งขาขึ้นและขาล่อง ผ่านแยกเกษตรสุข เข้ารับบริการได้ตลอดทั้ง 7 วัน ในช่วงเวลา 08.30-16.30 น.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ