อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบ เฟสชิลล์ (Face Shield) สมทบแก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ขณะที่ สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมสมทบแอลกอฮอลล์เจลล้างมือ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 247 ครั้ง

วานนี้ (7 เมษายน 2563) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน             นำโดยนายธนพล ก้อนสมบัติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีฯ และคณะ  เป็นผู้แทน                   นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหน้ากาก เฟสซิลล์  (Face Shield)  จำนวนกว่า 100 ชิ้น  มอบให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19  ซึ่งมอบผ่านนางเวียงสอน ดอนแก้ว ผู้จัดรายการ สวท.แม่ฮ่องสอน 

            ขณะที่ สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมสมทบ แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ