มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day บริเวณรอบค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 174 ครั้ง

    พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผู้อำนวนการศูนย์อำนวยการ จิตรอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์  Big Cleaning Day บริเวณหน้าสโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  พร้อมนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ล้างถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดปริมาณเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณสถาน ที่ทำงาน และถนนรอบค่ายสุริยพงษ์

       กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาครั้งนี้ นอกจากเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ และลดปริมาณเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว ยังให้จิตอาสา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ จิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาประเทศ  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”    เพื่อให้ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น สืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ