เชียงใหม่ ตรวจที่พักหรือแคมป์คนงาน ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 239 ครั้ง

ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ  ตรวจที่พักหรือแคมป์คนงาน ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยแคมป์คนงานและสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง  เชียงใหม่ พบว่า มีแรงงาน อยู่ 43 คน แบ่งเป็นคนไทย 20 คน และคนเมียนมาอีก 23 คน จากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีไข้  และได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้แรงงานรู้จักดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย   ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการตรวจคัดกรองแคมป์คนงานไปแล้ว 6 แห่ง แล้วจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานทั้งหมด รวบรวมไว้ที่ศูนย์ฝ่าวิกฤตโควิด -19 เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งมีการกักตัวแรงงานทั้งหมดไว้ 14 วัน ห้ามออกไปนอกที่พัก หากมาจากนอกพื้นที่   และยังได้ประสานงานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดูแลคนงาน ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีการว่างงาน หรือขาดรายได้ในช่วงกักตัว  อาทิ จัดหายารักษาโรค อาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีพ 14 วัน พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สทท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : สทท.เชียงใหม่
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ