จังหวัดลำพูน เดินหน้ารณรงค์ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู้โควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 504 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เดินหน้ารณรงค์ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู้โควิด19

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน ในการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนชาวลำพูน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และเพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกมีผู้ป่วยกระจายไป 118 ประเทศ มีผู้ป่วยเพิ่มกว่าแสนชีวิต ผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงัก การท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนเส้นเลือดสำคัญถูกผลกระทบ ประกอบกับผู้คนเกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความ พอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน  เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

ทั้งนี้ กรมพัฒนาชุมชนจึงได้แปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดจากวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2563 จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่ได้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หันมาปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นเสบียงอีกทางหนึ่งในการต่อสู่กับไวรัสโควิด19 ในครั้งนี้.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ