ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขบวนรถประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ และข้อกำหนดของจังหวัด และคำสั่งของรัฐบาลเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรถประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ณ สถานนีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้ตระหนักการรู้ป้องกัน และฝ้าระวังโรค รวมทั้งการ ปฏิบัติตนตามประกาศ ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด และคำสั่งของรัฐบาล เกี่ยวกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจในปกครอง และภาคีเครือข่าย รวมจำนวน10 คัน

ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  เพื่อเผยแพร่คลิปเสียงการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน ควบคู่กันไปด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ