หลายภาคส่วนใน จ.ลำปาง มอบเสบียงอาหารช่วยเหลือชุมชนผู้ติดเชื้อ "COVID-19"

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 161 ครั้ง

สายธารน้ำใจจากทุกภาคส่วน "คนลำปาง...ไม่ทิ้งกัน" ยังคงหลั่งไหล ร่วมกันบริจาคต่อเนื่องเสบียงอาหาร มอบช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า "COVID-19" ช่วงถูกกักตัว 14 วัน

หลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดลำปาง ร่วมส่งแรงใจต่อเนื่องถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำจุดด่านตรวจชุมชน รวมถึงชาวบ้านอีกกว่า 400 ชีวิต ในเขตพื้นที่ประกาศปิดชั่วคราว ชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว หลังจากที่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ "COVID-19" ภายในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านดงทั้งหมดจำต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการของโรค ไม่สามารถออกจากบ้านเดินทางไปไหนได้เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส "COVID-19" โดยมีสิ่งที่ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ในช่วงระหว่างการกักตัว คือ สิ่งของเครื่องบริโภคต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการดำรงชีวิต

จากมาตรการดังกล่าวหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ต่างร่วมแสดงน้ำใจ "คนลำปาง...ไม่ทิ้งกัน" ทยอยนำสิ่งของทั้งน้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เนื้อหมู และผักสดต่างๆ มาบริจาคมอบให้เพื่อเป็นสวัสดิการ ทั้งแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครชุมชนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจดูแลพื้นที่หมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการกักตัว 14 วัน โดยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชน จะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาจัดแพ็คสิ่งของเครื่องบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงอาหารสดต่างๆ ไว้เป็นชุดๆ ก่อนที่ทุกวันในช่วงเย็นจะได้มีการนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านในแต่ละครัวเรือน ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ทราบว่าขณะนี้ได้มีหลายหน่วยงานรวมถึงสถานประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ต่างได้ช่วยเหลือนำสิ่งของเครื่องบริโภคมาบริจาคมอบให้เป็นจำนวนมาก และมีเพียงพอต่อความต้องการใช้เพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันของชาวบ้านในชุมชนบ้านดง โดยทุกวันชาวบ้านที่ต้องกักตัวทุกคนจะได้รับอาหารกล่องปรุงสำเร็จ จำนวน 3 มื้อ/คน/วัน และแต่ละครอบครัวจะได้รับสิ่งของบริโภคที่มีผู้บริจาคมอบให้อีกครอบครัวละหนึ่งชุด ซึ่งของบริจาคส่วนหนึ่งยังได้มอบช่วยเหลือไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการประกาศปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านดงด้วย

สำหรับในส่วนสถานการณ์ในเขตชุมชนบ้านดง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและถูกประกาศปิดหมู่บ้านชั่วคราวอยู่ในขณะนี้ นายสาธิต  กาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง หมู่ที่ 7 ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ชุมชนบ้านดงมีชาวบ้านที่ต้องถูกกักตัวตามมาตรการ 14 วัน รวมแล้วกว่า 400 ชีวิต เป็นคนต่างถิ่นที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนชั่วคราว ประมาณ 130 คน ที่เหลือเป็นชาวบ้านที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในพื้นที่ 132 ครัวเรือน รวมกว่า 270 คน ในจำนวนนี้มีกว่า 30 ครัวเรือน เป็นชาวบ้านกลุ่มพี่น้องชนเผ่ามีทั้ง อาข่า อิ่วเมี่ยน และลาหู่ ซึ่งในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส "COVID-19" ครั้งนี้ ทางชุมชนได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามประกาศจังหวัด ห้ามชาวบ้านทุกคนออกจากเคหสถานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการพบปะซึ่งหน้า ลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนการช่วยเหลือสิ่งของเครื่องบริโภคต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครนำไปใส่ไว้ในตะกร้าหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน โดยจะไม่มีการเรียกบุคคลออกมารับโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามในช่วงเวลากักตัวที่ผ่านมาได้พบปัญหา มีชาวบ้านบางรายไม่เชื่อฟังพยายามฝ่าฝืนจะออกนอกเขตพื้นที่ ซึ่งทางชุมชนได้แจ้งให้ทางจังหวัดทราบ ก่อนจะมีการนำเจ้าหน้าที่ทหาร เข้ามาสนับสนุนอยู่ประจำจุดด่านตรวจ ทุกด่านทุกเส้นทางรอบหมู่บ้านเพื่อคอยเฝ้าระวังและระงับเหตุ ส่วนในเรื่องสภาพจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ นายสาธิตฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงระยะแรกได้มีกระแสต่อต้านมากพอสมควร รวมถึงชาวบ้านมีความโกรธเคืองรังเกียจครอบครัวผู้ติดเชื้อ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สงบลงชาวบ้านเข้าใจและยังอยู่ร่วมกันได้เป็นปกติ

ทั้งนี้ สำหรับชาวบ้านชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว ทั้งหมด ได้เริ่มกักตัวมาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะครบกำหนดการกักตัว 14 วัน วันสุดท้ายในวันที่ 17 เมษายน 2563 นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ