สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง จ.แพร่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 743 ครั้ง

          สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้เส้นทางผ่านเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และช่วยเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า โดยสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลข 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          นายสถิตย์ เคมาชัย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาและอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง รวมจำนวน 187,500 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่ติดกับพื้นที่การเกษตร พื้นที่ทำกินของประชาชน รวมทั้งมีถนนหรือเส้นทางสัญจรตัดผ่าน โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลองมีทางหลวงแผ่นดินหมาย 1023 สายแพร่ – ลอง ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรือการเผาในสองข้างทาง จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าในเส้นทางดังกล่าวท้องที่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ และ ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้เส้นทางและช่วยเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าอีกทางหนึ่ง

          นอกจากนี้ สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ อ.เด่นชัย และออกตรวจลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าบริเวณป่าบ้านทุ่งเจริญ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น อีกด้วย

          ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลข 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ