พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้า โคก หนอง นา โมเดล ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 282 ครั้ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ..//

         นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่บ้านของนายเดชา นทีไท  อยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านละอูบ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

หลังจากที่ นายเดชา ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ “การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างทีมออกแบบและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 1 ใน 12 ครัวเรือนต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

       ทั้งนี้ นายเดชา นทีไท ครัวเรือนต้นแบบ อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ไร่ ได้ออกแบบแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ แบ่งเป็น ทำนา(คันนาทองคำ) ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง แปลงเกษตรกรรมรวม ขุดหนอง คลองไส้ไก่ คอกสัตว์ แปลงหญ้า ศูนย์เรียนรู้ฯ ถนน และที่อยู่อาศัย  โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่ 14 เม.ย. 63
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ