เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปรับรอบเวรการส่งน้ำให้เร็วขึ้น ภายหลังเจอวิกฤต COVID – 19 และภาวะภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 199 ครั้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ปรับรอบเวรการส่งน้ำให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไย ภายหลังประสบปัญหาภัยแล้ง และ วิกฤต COVID – 19 ขณะที่ปริมาณน้ำเก็บกัก เหลือเพียงร้อยละ 23 ของความจุอ่าง

            นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำในช่วง 2 เดือนแรก มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านไปได้ตามแผนที่วางไว้ แต่สถานการณ์ของภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบบกับในช่วงมีนาคม 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำที่ได้วางไว้แต่ต้น ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในรอบที่ 3 และ 4 โดยในเดือนมีนาคม2563 มีการส่งน้ำเพิ่มในช่วงต้นเดือน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำใน อำเภอบ้านธิ และ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำ และต้นลำไยกำลังใบแห้งใกล้จะตาย และในรอบเวรที่ 4 มีการปรับการส่งน้ำให้เร็วขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงสงกรานต์ และไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกันเล่นน้ำ โดยขยับมาส่งน้ำช่วงวันที่ 7 - 13 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนวัน และปริมาณที่ส่งให้กับพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการบริหารจัดการ ปริมาณน้ำที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 16.70 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 3.90 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำเพื่อการเกษตรและรักษาระบบนิเวศน์ 12.80 ล้านลูกบาศก์เมตร

            ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมราคา ทำให้ปัจจุบัน (15 เม.ย. 63) เหลือน้ำเก็บกักอยู่ที่ 60.85 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.14 ของความจุอ่าง ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝน

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 15 เม.ย. 63

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ