ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เดินหน้าต่อเนื่อง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนที่งาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 427 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้คำปรึกษาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง" บริเวณริมลำน้ำวัง เริ่มตั้งแต่หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ไปจนถึงวัดเกาะวาลุการาม และเชื่อมต่อกับถนนคนเดินกาดกองต้า และสะพานรัษฎาภิเศก ที่จัดขึ้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้ดเนินการพร้อมด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วย สำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมออกตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ที่มีการจอง โครงการบ้านจัดสรรและคอนโด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เชียงแสงยนตรการ จำกัด บริษัท เขลางค์ออโต้เซลล์ จำกัด บริษัท แพร่ยนตรการ เซลล์แอนต์เซอร์วิส จำกัด โครงการจิตต์อารีวิลล์ ลำปาง และโครงการเดอะกัสโต้ ดำเนินการตามประกาศคณกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ที่ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5435 1211 สายด่วน 1567 หรือผ่านช่องทาง Facebook ไปรษณีย์ส่งถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 และ email : damrongdhama.lp@gmail.com

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ