จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 98 ครั้ง

สถานการณ์น้ำจังหวัดลำปาง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 63)ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 501.832 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 162.524 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 32.39 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 131.271 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26.16 ของความจุรวมกันทั้งหมดโดยแยกเป็น

เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 52.239 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.18 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 48.689 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45.84

เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 53.641 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของความจุอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 47.441 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.86

 

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 30 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บรวม 167.221 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 39.932 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 25.189 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.06

 

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 103 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 58.103 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 16.712 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 9.952 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.13

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ