นายกรัฐมนตรี แถลง สถานการณ์ไวรัสโควิด –19

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 149 ครั้ง

นายกฯ แถลงภายหลังการประชุม ครม. โดยแสดงความยินดีกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ทยอยลดลง ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ว่าจะสามารถผ่อนปรนมาตรการใดบ้าง โดยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน ๖๓ หากมีการผ่อนปรนมาตรการต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

นายกรัฐมนตรียังรับทราบถึงความลำบากของประชาชนจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาโดยคำนึงถึงคนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการระยะ 1 และระยะ 2 ตามลำดับ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกลุ่มลูกจ้าง – พนักงานเอกชน ทั้งในระบบประกันสังคม และแรงงานอิสระที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้วยเงิน 5,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเป็นจำนวนมาก และมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาบางส่วนแล้ว ยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ