โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 568 ครั้ง

บ่ายวันนี้(16 เมย.)นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมห้องห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา หรือห้องปฏิบัติการ PCR ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 และห้องโคฮอทวอร์ด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กล่าวว่าห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจระดับอณูโมเลกุลทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ทำการตรวจสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเช่น DNA /RNA/

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆ ได้นำเทคนิคการตรวจระดับโมเลกุลหรือการตรวจ PCR มาใช้ตรวจชันสูตรโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ โรคmers และไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้การวินิจฉัยโรคไวรัสโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดการส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ห้องแล็บดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้วันละ 1 รอบเวลา 13.00 น.ตรวจได้ วันละ 48 ตัวอย่าง

นอกจากนั้น โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ยังได้รับสิ่งของบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพันตำรวจโทบรรณพงศ์ เก่งเรียน สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่ พร้อมเครือข่ายพันธมิตร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเฟสชีล, หน้ากากอนามัย, ถุงมือยาง, สบู่อนามัย 3 ขวด , แอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกันนี้มอบให้สื่อมวลชนด้วย/

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ ภาพ เขมทัต
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ