วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เปิดให้ผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ ได้ตั้งบัดนี้ – 18 เมษายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 234 ครั้ง

นายทวีผล แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ตามที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้ประกาสเลื่อนทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และปวส.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 นั้น

            บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ ได้ตั้งบัดนี้ – 18 เมษายน 2563 ในช่วงเวลา 09.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. และวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในวันที่ 21 เมษายน 2563

            สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการ/งานวัดผลและประเมินผล 053-611-848 ต่อ 105

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ