สำนักงาน อย. ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย ย้ำมีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นำเข้า

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 438 ครั้ง

สำนักงาน อย. ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย ย้ำมีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นำเข้า

       วันที่ 17 ธันวาคม​ 2562 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงของ ณ ด่านพรหมแดนเชียงของ โดยในช่วงเช้า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะได้พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำด่าน อาหารและยาเชียงแสน จากนั้นได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการตรวจตัวอย่าง ของพืชผักผลไม้ที่ ทำการขนส่งผ่านด่านพรหมแดนเชียงของ ซึ่งเป็นด่านที่นำเข้าพืชผักผลไม้สูงที่สุด  โดยเน้นตรวจสอบการนำเข้าผักและผลไม้ทุกรายที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช หากพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่ง อย. มีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นำเข้า โดยได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทย์ฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรประจำด่าน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของและเชียงแสน  เป็นไปตามนโยบายอาหารปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ อย. มีมาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าผักและผลไม้ที่มีใบรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร (Global GAP)​ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานของโรงคัดบรรจุ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาสารเคมีอันตรายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงราย หรือห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้มาตรฐานสากล หากพบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุมัติให้นำเข้าประเทศ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น  ขึ้นฉ่าย  ปวยเล้ง คะน้า  ผักชี เป็นต้น  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของ อย. กรมวิทย์ฯ และเครือข่ายในการเฝ้าระวังผักผลไม้นำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการรับประทานผักผลไม้และอาหารอย่างปลอดภัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ