หลายภาคส่วนมอบของใช้ที่จำเป็นและเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายเหตุการณ์ไฟไหม้ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 888 ครั้ง

จากสถานการณ์ไฟไหม้สี่แยกใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่  17 เม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สี่แยกใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหมด 8 คูหานั้น ก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมมอบของใช้ที่จำเป็นและเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหาย อาทิ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบของและเงินเยียวยาจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ 1)บ้านเลขที่ 11 และ บ้านเลขที่ 58  ร้านจงดียนต์, 2)บ้านเลขที่ 60 ร้านปัญจาบ สโตร์ (พี่ซินเดอร์),3)บ้านเลขที่ 16 พี่หมูครอสโรส, 4) บ้านเลขที่62/1 ร้านนาฬิกาโกแก้ว

ทั้งนี้ การเกิดอัคคีภัยนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ เชื้อเพลิง ความร้อนและอากาศ ซึ่งในฤดูแล้งอากาศจะร้อน แห้งทำให้เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายขึ้น จึงขอฝากให้ทุกคนอย่าประมาท และควรตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนและช่วยกันสอดส่องดูแลใส่ใจบ้านเรือน ตึกสูง ซึ่งกันและกันภายในชุมชน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดได้ ซึ่งท่านแจ้งข่าวเพลิงไหม้ทันที โทร.1669 หรือสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจใกล้เคียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร / รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย สวศ.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ