ธนาคารแห่งประเทศไทย สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 155 ครั้ง

 

นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVD - 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจในทุกภาคส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประสานงานและหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นผ่านสมาคมและชมรมต่างๆ ในการกำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ มาตรการปรับโครงสร้างหนี้และการเสริมสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้

เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการทางการเงินอย่างทั่วถึง และทันการณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) จึงประสงค์จะขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อสื่อสารมาตรการทางการเงินต่างๆ ของ ธปท. ไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจในท้องถิ่น ตลอดจนสื่อสารถึงภัยทางการเงิน และการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนจากการถูกหลอกลวง และสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสำคัญยิ่งภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากในปัจจุบันที่อาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหาช่องทางหลอกลวงได้เพิ่มขึ้น

ธปท. สภน. จึงประชาสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายสื่อสารที่เข้มแข็งดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่คุณสมหมาย ศิริธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1960-3261 อีเมล sommais@bot.orth

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ