จ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง สำรวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ำ เตรียมผันช่วยเหลือชาวบ้าน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 975 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงขุมเหมืองแม่ทาน อำเภอแม่ทะ ร่วมศึกษางานการบริหารจัดการแหล่งน้ำ "สิริราชโมเดล" เตรียมขยายผลสู่ขุมเหมืองเก่าในเขตจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

เนื่องด้วยในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงและเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกๆ ปี ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติตามแหล่งพื้นที่กักเก็บต่างๆ มีปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ และจากการสำรวจพื้นที่ชุมชนทั่วทั้งหมู่บ้าน 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง พบว่าในปี้นี้จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ รวม 7 อำเภอ 44 หมู่บ้าน โดยประเมินว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรขาดแคลนน้ำและได้รับความเสียหายกว่า 1 แสนไร่ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องมีการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ซึ่งน้ำใต้ดินถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่พอหาได้ในช่วงภาวะวิกฤตจากภัยแล้ง และด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ที่มีแหล่งทรัพยากรใต้ดินเป็นจำนวนมาก มีการสัมปทานพื้นที่ขุดบ่อทำเหมืองขนาดใหญ่หลายแห่ง บางแห่งเป็นขุมเหมืองเก่ามีน้ำท่วมขังในปริมาณหลายแสนลูกบาศก์เมตร โดยทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะนำน้ำดังกล่าวกลับขึ้นมาใช้ประโยชน์

ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ เข้าเยี่ยมชมบริเวณขุมเหมืองแม่ทาน ของบริษัท SCG ซีเมนต์(ลำปาง) จำกัด เพื่อศึกษางานตัวอย่าง เรื่องการผันน้ำจากแหล่งน้ำในขุมเหมืองขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดใช้กับขุมเหมืองอื่นๆ ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อจะได้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ สำหรับขุมเหมืองแม่ทาน แต่เดิมเคยเป็นขุมเหมืองลิกไนต์และเหมืองแร่บอลเคลย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้เริ่มทยอยหยุดการทำงานของเครื่องจักร ทำให้พื้นที่ภายในเหมืองกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งทางบริษัท SCG ซีเมนต์(ลำปาง) จำกัด ได้ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำภายในขุมเหมือง ภายใต้โครงการ "เหมืองแร่แก้ภัยแล้ง" ลงทุนติดตั้งระบบ Solar Pump ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท ทำการผันน้ำจากแหล่งน้ำในขุมเหมืองขึ้นมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ของชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การผันน้ำจากขุมเหมืองแม่ทานขึ้นมาใช้ ถือเป็นงานต้นแบบของภาคเอกชน ที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงภาวะวิกฤติจากภัยแล้งได้จริง ซึ่งเหมืองแม่ทานเพียงแห่งเดียวสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้หลายล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุถึง 50,000,000 ลบ.ม. เทียบเท่ากับการสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดกลางไว้ในพื้นที่ ซึ่งหากก่อสร้างจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหลายร้อยล้านบาท และแม้ในยามนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งเหมืองแม่ทาน ก็ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากถึง 2,000,000 ลบ.ม. โดยจะมีน้ำใต้ดินเข้ามาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา และหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ถึงวันละกว่า 1,000 ลบ.ม. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทำให้ช่วงหน้าแล้งนี้ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทาน อ.แม่ทะ, บ้านสมัย และบ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ ไม่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค และบริโภค

ด้านนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ "เหมืองแร่แก้ภัยแล้ง" ของเหมืองแม่ทานนี้ จะถือเป็นโครงการต้นแบบของจังหวัด เรียกว่า "สิริราชโมเดล" ซึ่งนับหลังจากนี้จะได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับขุมเหมืองเก่าอื่นๆ ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่อีกกว่า 10 ขุมเหมือง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ