วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสู่การท่องเที่ยวบ้านห้วยมะเขือส้ม มอบผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ แก่ โรงพยาบาล วัด และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 242 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผลผลิตการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ส่งมอบ

โดยผลผลิตการเกษตรดังกล่าว เป็นผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสู่การท่องเที่ยวบ้านห้วยมะเขือส้ม จำนวน 7 ท่าน นำโดย นายสุเทพ กลิ่นกุหลาบไพร ที่มีจิตกุศลอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงนำผลผลิตของตนเองมาแบ่งปันให้คนแม่ฮ่องสอนได้บริโภค ได้แก่ กล่ำปลี 2,500 กิโลกรัม ผักกาด 500 กิโลกรัม และ มันฝรั่ง 1,500 กิโลกรัม

            ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินจัดสรรผลผลิตการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ไปยังโรงพยาบาล วัด สำนักสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 600 กิโลกรัม , โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 600 กิโลกรัม , วัดต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 วัด วัดละ 100  กิโลกรัม , มูลนิธิธัมมคีรี 300 กิโลกรัม, และประชาชนทั่วไป จำนวน 250 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ