หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ร่วมกับประชาชนยังคงระดมกำลังเข้าดับไฟป่าในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เด่นชัย ศูนย์ป่าไม้แพร่ กรมป่าไม้ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เข้าควบคุมและป้องกันไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันจึงได้แต่เพียงทำแนวกันไฟให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าที่ทำกินของราษฎร

นายธนวัฒน์ัติยวรา หัวหน้าหน่วยหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พร.13(แม่ปาน) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เด่นชัย ศูนย์ป่าไม้แพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ รายงานว่า วานนี้ (22 เม.ย. 2563) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พร.13(แม่ปาน) ได้ร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษเยี่ยวไฟแพร่ กรมป่าไม้ เข้าทำการตรวจสอบจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่าไฟไหม้บนเขาเป็นแนวยาวหลายจุด แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันและเป็นหุบเหว จึงไม่สามารถเข้าดับไฟได้ จึงได้ทำแนวกันไฟในจุดที่สำคัญไว้

จากนั้น เวลา 15.30 น. ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายหมู่บ้านดับไฟป่า บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย เข้าดับไฟในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนมีลักษณะลาดชัน ไม่สามารถเข้าทำการดับไฟได้หมด จึงได้ทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการดำเนินงาน

ด้าน นายอรุณ คงได้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) รายงานว่า วันนี้(23 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) ร่วมกับชาวบ้าน บ้านห้วยปากทอด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย เข้าตรวจสอบจุด Hot Spot ที่ดาวเทียมตรวยจพบช่วงเวลา 02.25 น. ในท้องที่บ้านห้วยปากทอด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย พบพื้นที่ถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง บางจุดไฟยังลุกไหม้อยู่ จึงได้ร่วมกับชาวบ้านทำการดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามเข้าพื้นที่ทำกิน บางจุดไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟได้เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเขาสูงชัน และไม่มีเส้นทางเข้าถึง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ 70 – 80 ไร่ โดยยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟไหม้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ