อบจ.แม่ฮ่องสอนปล่อยคาราวานรถอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 หรือโควิด 19 มอบให้โรงพยาบาลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 237 ครั้ง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อติดอาวุธทางปัญญา และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับประชาชน และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลทุกระดับ และ อสม. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดหาหน้ากากอนามัย จำนวน 4,500 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ขวด และหนังสือเติมเต็มข้อมูลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่าย อสม. โดยชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับ อสม. /สเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 6 อำเภอ / หนังสือเติมเต็มข้อมูลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อส่งต่อให้ อสม. นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (24 เมษายน ) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมจัดส่งคู่มือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิก 19 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วย ยืนยัน 5 รายหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 28 วัน /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ ภาพ เขมทัต
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ