อบจ.แม่ฮ่องสอน ปล่อยขบวนคาราวานรถส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาล และเครือข่าย อสม. พร้อมจัดทำคู่มือป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกัน ดูแลตัวเอง และคนรอบข้าง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 194 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ COVID-19  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ติดอาวุธทางปัญญา และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับประชาชน และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ผ่านโรงพยาบาลทุกระดับ และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019

โดยได้จัดหาหน้ากากอนามัย  จำนวน 4,500 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ขวด และหนังสือเติมเต็มข้อมูลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50,000 เล่ม ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกัน ดูแลตัวเอง และคนรอบข้างได้

การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ให้แก่โรงพยาบาล และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ