COVID-19 ระบาด พ่อค้ารับซื้อลิ้นจี่ลดลง เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ และพาณิชย์ จ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและหาทางออกเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 552 ครั้ง

     นางสาวรตนพร  กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เกษตรอำเภองาว และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ที่บ้านแม่แก้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านออน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

     โดยพื้นที่ดังกล่าว มีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 20 ครัวเรือน ครัวเรือละ 15 ไร่ ซึ่งผลผลิตของปี2562 ที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้นกว่า 250 ตัน โดยปัจจุบันนี้เกษตรกร ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการประสบกับมาตรการเคอร์ฟิว ทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้า ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถขายลิ้นจี่

     ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น อาทิ ศูนย์ราชการจังหวัด ตลาดเกษตรกร ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ เป็นต้น โดยในระยะต่อไป ทางหน่วยงานสัดกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพาณิชย์ และสำนักงานสภาเกษตรกร จะได้ทำการประสานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ