จากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่การท่องเที่ยวชุมชนไร่กาแฟบ้านดอยผักกูด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 427 ครั้ง

ในวโรกาสที่  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนิน  เยี่ยมราษฎรบ้านเมืองแพม  หมู่ที่ 5   ตำบลถ้ำลอด  อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่  4   มีนาคม  2549   ทรงมีพระราชดำริกับ  พลเอก  นิพนธ์  ภารัญนิตย์  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ความว่า “ให้หมู่บ้านปายสองแง่  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นหมู่บ้านในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงของประเทศชาติ”   กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3  จึงได้สนอง  แนวพระราชดำริดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนขึ้นทั้ง  2  แห่ง เพื่อรวบรวมราษฎรที่อยู่อาศัย  อย่างกระจัดกระจายในพื้นที่ให้มาอยู่รวมกัน  จัดให้มีการฝึกอบรมราษฎร  จัดให้มีที่ทำกิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงของประเทศ

ปัจจุบัน  บ้านดอยผักกูดเป็นสถานที่เพราะปลูกกาแฟ อราบิก้า ที่มีชื่อเสียง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาของฝั่งลำห้วย เป็นต้นน้ำของน้ำแม่ลาง  ซึ่งจะไหลผ่าน บ้านแอโก๋ และอำเภอปาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,423 เมตร  ยอดเขาที่สูงที่สุด ประมาณ 1,865 เมตร ซึ่งการปลูกกาแฟ เกษตรกรปฎิเสธการใช้สารเคมีใดๆในพื้นที่ จนกลายเป็นกาแฟออแกนิค  อีกทั้งการเมล็ดกาแฟคั่วด้วยมือ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และการรักษาคุณภาพของการคั่วกาแฟเป็นที่สำคัญอย่างยิ่ง คือความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้กาแฟดอยผักกูด มีคุณภาพที่สูงสามารถทัดเทียมได้ในระดับสากลได้ ทั้งนี้ ยังได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สำหรับคนรักกาแฟสามารถเยี่ยมชมการปลูก การคั่ว ไปจนถึงการลิ้มรสกาแฟคั่วมือบ้านดอยผักกูด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเดินทาง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน 1095 ผ่านอำเภอแม่ริม ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 130 กิโลเมตร จากนั้นสามารถเดินทางไปยังโครงการได้ 2 เส้นทาง หรือสอบถาม โทร 0895543875

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอัญชลิกา ครองเกษร
บรรณาธิการ : นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ