สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฟรี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 229 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาฝึก 5 วัน ฟรี จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน , ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร , ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก , ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร , การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม , การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร , การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , และการทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dsd.go.th /maehongson หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 053-686-050 ถึง 4

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ