จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2562

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 247 ครั้ง

เช้าวันนี้ ที่ 29.เมษายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่

1. นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีผลงานดีเด่น อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร , โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการทางการแพทย์ เพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชน

2. นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปางมะผ้า มีผลงานดีเด่น อาทิ จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยยากไร้ , ร่วมสร้างทีมล่าม หรือนักสื่อสารสุขภาวะ ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยชาติพันธุ์ , และได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด และระดับเขต ในปี 2561

3. นายสมเรียน สุขโพธิญาณ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลปางมะผ้า มีผลงานดีเด่น อาทิ นวัตกรรม “ปุ่มติ้ด เมื่อกิ๊ดเติง” , ได้รับรางวัล ลูกจ้างดีเด่น สาขาพฤติกรรมบริหาร ประจำปี2551 , รางวัลคนดี ศรีปางมะผ้า ประจำปี2552 , และรางวัลบุคลากรด้านสาธารณสุขต้นแบบ ด้านเก่ง ดี มี สุข ประจำปี 2560 เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภาพ เขมทัต
บรรณาธิการ : ปชส.มส
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ