การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 224 ครั้ง

     ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มีผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2563 ไปบ้างแล้ว

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 (ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะเป็นประเภท 111X) และ 1.1.2 (ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะเป็นประเภท112X) ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสื่อสารองค์กร โทร. 0-2590-9554-9 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา08:30 - 16.30 น.) หรือการไฟฟ้าส่วน PEA Call Center 1129  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ