อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงลดค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษามช...//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 222 ครั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาพอใจกับข้อสรุปดังกล่าว ..//

            ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมคณะ แถลงข่าวการลดค่าธรรมเนียมการเรียนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น หลังจากเมื่อกลางเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องให้พิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งคณะผู้บริหารได้รับเรื่องไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล่าสุดได้มีข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกบม. วันที่ 29 เมษายน 2563 ว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  กรณีค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 45,000 บาท /ภาคการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลด 2,250 บาท  ปีการศึกษา 2563  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลด 4,500 บาท /ภาคการศึกษา หรือ 9,000 บาท/ปีการศึกษา กรณีค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 45,000 บาท/ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน  และปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  ทั้งนี้ ยังได้ลดค่าธรรมเนียมหอพัก  โดยปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน  และปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 และภาคฤดูร้อน ลดร้อยละ 10  สำหรับหอพักนอกมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้นักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ซึ่งตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาที่ร่วมรับฟังพอใจกับข้อสรุปของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาทั้งหมด 34,616 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ