จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมโรงพยาบาลสนาม รองรับหากเกิดการแพร่ระบาดซ้ำ ของ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 366 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงวางมาตรการอย่างเข้มข้นรองรับสถานการณ์ COVID-19 ต่อเนื่อง เตรียมโรงพยาบาลสนาม ขนาด 280 เตียง กรณีที่อาจจะมีการแพร่ระบาดซ้ำของ COVID-19

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป อีก 1 เดือน โดยมีผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากโรค COVID-19 ยังคงระบาดรุนแรง อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ที่อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการ REOPENING เชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่จะประเมินสถานการณ์ โดยอาจเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ อาทิ ห้างร้านที่มีมาตรการแนวทางการป้องกันที่ชัดเจน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย คลินิกทันตกรรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น โดยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ผู้สูงอายุ เด็กในศูนย์เด็กและโรงเรียน  ลูกจ้างในสถานประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการแจกของและอาหารที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก

ถึงแม้ว่าสถิติของจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากว่า 20 วันแล้ว แต่ยังต้องวางมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมเตรียมโรงพยาบาลสนาม ขนาด 280 เตียง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ COVID-19 กรณีที่อาจจะมีการแพร่ระบาดซ้ำ โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อป้องกันและการกลับมาระบาดซ้ำรอบสอง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ