จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีกั่นตอหรือขอขมา และสรงน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 142 ครั้ง

เช้าวันนี้ (30 เม.ย.63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีกั่นตอหรือการขมา สรงน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2563 โดยเริ่มจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไปกั่นตอ สรงน้ำศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าแก้วเมืองมา ศาลเจ้าเมืองเจ้าพ่อเมืองแข่ และอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก หลังจากนั้นเดินทางไปขอขมาและสรงน้ำขอพรพระญาณวีรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียง พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และพระครูปัญญาศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่  ตามลำดับ

 สำหรับพิธีกั่นตอ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่าขอขมา เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยพิธีกั่นตอจะกั่นตอต่อพ่อ แม่ก่อนแล้วไปกั่นตอพระสงฆ์ ผู้เฒ่า ผู้เก่าและกั่นตอต่างหมู่บ้าน โดยมีพิธีกรรมคือมีการเตรียมข้าวปลา อาหารและเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม จัดใส่ถาด หรือปิ่นโต ไปมอบให้ผู้ที่เราขอขมา กล่าวคำขอขมา และรับฟังคำอวยพร การกั่นตอหรือขอขมานับเป็นพิธีกรรมที่ยึดถือมานาน  และชาวบ้านมีความเชื่อว่า พิธีกั่นตอจะช่วยให้เกิดความสามัคคี ให้อภัยซึ่งกันและกันและลดความขัดแย้งภายในชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ