มณฑลทหารบกที่ 37 แจกอาหารกล่องพร้อมสิ่งของให้ประชาชนเขตเมืองเป็นครั้งที่ 15 เพื่อสู้ภัยโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่37 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย และภาคเอกชน นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า และเจลล้างมือ มอบให้ประชาชนชุมชนดอยพระบาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19
             เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00น. ที่อาคารเอนกประสงค์ชุมชนดอยพระบาท  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พลตรี  สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สิงหนาท  โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37เป็นประธานกิจกรรมแจกอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยผ้าและเจลล้างมือ ให้แก่ประชาชนชุมชนดอยพระบาท ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  ในโครงการชาวเชียงรายแบ่งปันสู้โควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการดำเนินกิจกรรมเป็นครั้งที่ 15  โดย เทศบาลนครเชียงราย สนับสนุนหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ  ทางร้านโสด
SING ร่วมกับร้านค้าต่างๆให้การสนับสนุนจัดทำ ข้าวกล่องรวม 100 กล่อง และบริษัทโตโยต้า เชียงราย สนับสนุนน้ำดื่ม  โดยทำการแจกจ่ายอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และหน้ากากผ้าและเจลล้างในครั้งนี้โดยหน่วยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมชี้แจงแนะแนวทางให้ความรู้ เข้าใจการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องมีความปลอดภัยโดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ