สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 146 ครั้ง

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากองค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนตามที่ อ.ส.ค. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิตร ในราคาหีบละ 297 บาท เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100 หีบ ขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร 0 5361 2888

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว/สุภาพ
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ