จังหวัดเชียงรายแจ้งเลือนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 187 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย แจ้งเลือนของการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

            นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิ พอ.สว.กำหนดปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปี 2563 จำนวน 19 ครั้งในพื้นที่ 17 อำเภอในหมู่บ้านเป้าหมาย 19 หมู่บ้านซึ่งมีแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 พื้นที่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่ลาว โดยจังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ได้มีมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย จึงขอแจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่หมู่บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่บ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้เลือนการปฏิบัติงาน ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้ามีกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-910382 ..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ