หน่วยงานด้านแรงงาน จ .แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ความรู้ในการป้องกัน COVID -19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 449 ครั้ง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม เครือข่ายแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้านเชื้อไวรัสโควิด -19” ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning Day) ในสถานประกอบกิจการ  , มอบหน้ากากอนามัย , เจลล้างมือ , และให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID -19

            ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เช่นเดียวกับในประเทศยุโรปส่วนมาก ก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช่นเดียวกัน โดยเรียกว่า วันกรรมกรสากลหรือ วันเมย์เดย์ เพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ