เชียงใหม่ เตรียมมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม 6 กลุ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 372 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม 6 กลุ่ม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในภาวะ New Normal

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ทีมแพทย์ด้านระบาดวิทยา และผู้แทนด้านการประกอบการอาชีพต่างๆ หากมีความมั่นใจว่าผู้ประกอบกิจการต่างๆ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้จะมีแนวทางในการผ่อนปรนให้เหมาะสม โดยนำผู้แทนของผู้ประกอบกิจการ ทั้ง 6 ประเภท กำหนดมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข และต้องส่งให้ส่วนกลางตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย ซึ่งหลักการในการผ่อนปรน ผู้เข้ารับบริการจะต้องได้รับความสะดวกในระดับหนึ่ง และผู้ให้บริการร้านค้าต่างๆ จะสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ โดยจะต้องมีการระมัดระวัง และอยู่ในคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นแนวทางชัดเจนในการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการหลักสำหรับกิจการ 6 กลุ่ม ที่ได้รับการผ่อนปรน จะต้องมีการจำกัดจุดเข้า-ออก  คัดกรองคนเข้า-ออกทุกครั้งทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และกำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดให้เหมาะสม มีการจัดคิวให้ไม่แออัด เว้นระยะการนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร มีฉากกั้นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ การกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี ระบบระบายอากาศ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมด้วยจัดเจลแอลกอฮอล์ และที่ล้างมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ในภาวะ New Normal หากมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกมา ก็สามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ และเริ่มปฏิบัติในวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นต้นไป ซึ่งในระยะเวลา 14 วัน ทุกกิจการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการผ่อนปรนในระยะที่ 2 กับกิจการกลุ่มอื่นต่อไป   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ