สนง.ขนส่ง จ.ลำปาง เตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ เฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ E-Learning เริ่ม 7 พ.ค.63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 420 ครั้ง

     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่ เฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ E-Learning โดยต้องทำการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เท่านั้น ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ยังงดให้บริการ

โดยมีรายละเอียดการให้บริการมีดังนี้

1. กระบวนงานที่ไม่มีการอบรม

     (1) การขอใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย

     (2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

     (3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

     (4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วแต่กรณี

     (5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก (หนังสือรับรองที่หมดอายุในช่วงงดให้บริการ ได้รับสิทธิขยายเวลา)

     (6) การขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ประเภท ท.) ที่ผ่านการอบรมและทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม

     (7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

     (8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

     (9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี (รับเฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น)

     (10) การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้

 

 

2. กระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ได้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก

     (1) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

     (2) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning  ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

     (3) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

     ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะเปิดดำเนินการวันละ 150 คน โดย แบ่งช่วงเวลาในการให้บริการ 5 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 - 08.30 น. รอบที่ 2 - 09.30 น. รอบที่ 3 - 10.30 น. รอบที่ 4 - 13.00 น. รอบที่ 5 - 14.00 น.

     สำหรับการจองคิวจะเปิดให้จองคิวในแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามาถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดังกล่าวได้ ในระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ