คุณภาพอากาศทุกพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับดีมาก-ดี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นวันที่6

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 101 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม​ 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น​พื้นที่สีฟ้า​ 23 พื้นที่​ (คุณภาพอากาศดีมาก) และพื้นที่สีเขียว​ 2 พื้นที่​ (คุณภาพอากาศดี)​ ค่า ค่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 8 - 27 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบ PM2.5 มีค่า 11 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก ต่อเนื่องเป็นวันที่6 (ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 63) และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 (ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 63)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ