ขนส่งจังหวัดพะเยาตรวจคัดกรองผู้โดยสารต่อเนื่อง ขณะที่มีการเปิดเดินรถแล้ว 5 เส้นทาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 319 ครั้ง


วันที่ 4 พ.ค. 63) สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โดยนางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19  คัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ทั้งขาเข้าและขาออก ตลอดจนการบันทึกประวัติของผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสาร 

ผลการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และผู้ประจำรถ จำนวน  105 ราย ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ 37.5 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทัังนี้  มีการเดินรถหมวด 2 จำนวน 1 เส้นทาง หมวด 3 จำนวน 4 เส้นทาง และหมวด 4 จำนวน 1 เส้นทาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ