ภาคเหนือ ไม่พบพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 22 วัน โดย จ.แม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 154 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม​ 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น​พื้นที่สีฟ้า​ 15 พื้นที่​ (คุณภาพอากาศดีมาก) และพื้นที่สีเขียว​ 9 พื้นที่​ (คุณภาพอากาศดี)​ ค่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 11 - 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมต (มคก./ลบ.ม.) (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

            โดยในพื้นที่ภาคเหนือไม่พบพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 22 วัน (ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563) และไม่พบพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2563)

            สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณ  PM2.5 มีค่า 17 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมากต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 นอกจากนี้ไม่พบพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีแดง) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 23 วัน (ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563) และไม่พบพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 11 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ