สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา สอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้าง นายจ้าง ผ่านระบบ Video Conference System (Application Zoom) แก้ปัญหาการเดินทางข้ามจังหวัดมาให้ถ้อยคำ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 212 ครั้ง

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา โดยนิติกรสำนักงานฯ ได้สอบข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง 15 คน กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงิน 52,000 บาทโดยใช้ระบบ Video Conference System/Application Line /Zoom แทนการมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานตรวจแรงงาน เนื่องจากปัญหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามคำสั่งของศบค. และพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่ให้งดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัด โดยนายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ จ.ชลบุรี หากมาให้ถ้อยคำที่พะเยา อาจต้องถูก Quarantine 14 วัน ซึ่งมีผลต่อเงื่อนเวลาในการรับวินิจฉัยคำร้อง ประกอบการพิจารณาคำร้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ
          
ทั้งนี้ ภายใต้การปฏิบัติการคลายทุกข์ยุคโควิด ปรับวิธีการให้นายจ้างลูกจ้างได้รับความสะดวกการเยียวยารวดเร็ว เป็นธรรม และตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ