จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 274 ครั้ง

      (16 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณลานห้างนราไฮเปอร์มาร์ท นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อสร้างความสำนึกในคุณค่าของการกีฬาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง" และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและให้การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยถือว่าการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

         ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค.ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2510

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ