ครบ 1 เดือนที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 158 ครั้ง

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม ครบ 30 วันแล้ว ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อได้มากที่สุด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางแฟนเพจศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 เพิ่ม ครบ 30 วันแล้ว ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งหมดคงที่ จำนวน 40 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด 39 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 1,490 ราย ตรวจไม่พบเชื้อกลับบ้านแล้ว 1,446 ราย ยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล 44 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ขณะนี้มียอดรวม 17,523 ราย ติดตามครบ 16 วันแล้ว 16,189 ราย และกักตัวเองอยู่ที่บ้าน 1,334 ราย และพักอยู่ใน Local Quarantine ของจังหวัดเชียงใหม่มี จำนวน 10 ราย โดยพักอยู่ในโรงแรมนคราบูติก เชียงใหม่ 9 ราย และโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์เดอ เชียงใหม่ 1 ราย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อ COVID – 19 (PU) เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อได้มากที่สุด โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25ธ3 ได้ปรับเกณฑ์ใหม่ ดังนี้ หากมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อยหอบหรือหายใจลำบาก ปอดอักเสบ จมูกไม่สามารถรับรู้กลิ่น และ/ หรือ มีประวัติไข้ อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีประวัติเดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค COVID – 19  ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด ติดต่อกับคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า  สถานพยาบาล ตลาด ใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือสัมผัสกับผู้ป่วย ขอให้ไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยตรวจหาเชื้อต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ