"ลำพูนไม่ทิ้งกัน" พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน มอบหน้ากากอนามัยผ้าให้ประชาชนใช้ป้องกันโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 334 ครั้ง

พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน มอบหน้ากากอนามัยผ้า  จำนวน 1000 ชิ้น แก่จังหวัดเพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19)

วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ) ที่ บริเวณโถงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจะงหวัดลำพูน  เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 1000 ชิ้น  โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน   ร่วมมอบหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำพูน ต่อไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั่วไป ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดหาสินค้าที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดลำพูนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูนและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน

จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อสร้างการรับรู้ให้สตรีตระหนักถึงการป้องกันตนเองและจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำพูน ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ