อำเภอแม่อาย มอบเงินสด /สิ่งของอุปโภค บริโภค และหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 177 ครั้ง

วันนี้ (9 พ.ค.) เวลา 9.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   มอบหมายให้ นางสลีลญา คำภาแก้ว ปลัดอาวุโส ร่วมกับ สจ., นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว  มอบเงินสด สิ่งของอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ณ บ้านห้วยป่าซาง ม.4 ต.แม่สาว จำนวน 96 ครัวเรือน ทั้งนี้ จำนวนเงินสดที่มอบให้ จำนวน ครัวเรือนละ 500 บาท รวม 48,000 บาท เป็นเงินที่มาจากกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น กองทุนเงินล้าน กองทุนสตรี กองทุนออมทรัพย์ ฯลฯ ที่นำมาสนับสนุนและช่วยเหลือแบ่งปันกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับเครื่องอุปโภค บริโภค ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ