จังหวัดน่าน เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำบ้านเรือนประชาชนเสียหาย

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 158 ครั้ง

       ช่วงบ่ายวันนี้ (10 พ.ค. 63) ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่บ้านนาซาว หมู่ 1 ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาวเข้าสำรวจพื้นที่พบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวน 4 หลังและมีบางหลังได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป

    ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรเอกชน  โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 3 (92/63) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ได้แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้สำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2563 ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย สำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ และน่าน

    นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารทางราชการรวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตหาการเกษตร ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไต้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายและภาคประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุ สำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบ หากเกิดสารารณภัยขึ้นในพื้นที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-716175-5 จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทั้งนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ