รัฐบาลขอความร่วมมือทุกฝ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แม้ในช่วงนี้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 292 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ว่า แม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่จะยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะหารือมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เพราะรัฐบาลเห็นใจและต้องการบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันก็ให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้ โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ว่ามีแผนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐได้ครบถ้วนหรือไม่ ส่วนเรื่อง พ.ร.ก. กู้เงินฯ ยืนยันว่า มีจุดประสงค์เพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย รวมถึงดูแลจัดสรรงบประมาณในระยะยาว ทั้งงบประมาณประจำปี 2564 และปี 2565

ส่วนการขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ต้องผ่านการหารือจากที่ประชุม ศบค. โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ผลสำรวจความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนปรากฏว่า มีผู้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ถึงร้อยละ 88 และไม่เห็นชอบร้อยละ 12 ซึ่งเป็นการสำรวจของความคิดเห็นโดยสื่อมวลชนเอง ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นแต่อย่างใด

นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนและประชาชนที่จัดทำ ตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19  วอนผู้รับต้องมีจิตสำนึก ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักเฉลี่ย และเรียนรู้แบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องรู้จักรักษาสิทธิของตน รู้จักห้ามปรามกันและกัน โดยที่ไม่ใช้วิธีการทะเลาะเบาะแว้ง เพราะผู้ให้มีจุดประสงค์ที่จะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม หากสามารถทำได้ในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ก็จะเป็นการสร้างความสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

นอกจากนี้ทาง กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท (www.เราไม่ทิ้งกัน.com)  กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถเดินทางร้องเรียนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อลดการเดินทางของประชาชนโดยไม่จำเป็น สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการยื่นคำร้องมีดังนี้ บัตรประชาชน , บัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์) , ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ , เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

ด้านความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา ขณะนี้มี ผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ