เทศบาลเมืองแพร่ ติดตั้งและสอนการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 358 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพร่ ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิงพร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่

นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ ออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ระงับเหตุและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในชุมชน พร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้ถังเคมีดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดความเสียหายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแพร่ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลเมืองแพร่ ในการจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังเคมีดับเพลิง เพื่อติดตั้งตามจุดเสี่ยง ชุมชนแออัด และถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมแนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะออกตรวจสอบการใช้งานถังเคมีดับเพลิงทุก 3 เดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้เมื่อเกิดเหตุได้ทันที และนำไปสู่การระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ พบเหตุเพลิงไหม้สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 054 – 511 617 หรือสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ