ขยายเวลารับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท ถึง 15 พ.ค. 63....

 • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
 • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
 • อ่าน : 261 ครั้ง

 

           "กระทรวงการคลัง" ได้ขยายเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท (www.เราไม่ทิ้งกัน.com) กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กทม. ถึงวันที่ 15 พ.ค. โดยสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

         ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถเดินทางร้องเรียนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อลดการเดินทางของประชาชนโดยไม่จำเป็น

         สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการยื่นคำร้องมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. บัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 3. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
 4. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

  ด้านความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา ขณะนี้มี “ผู้ผ่านเกณฑ์” แล้ว 14 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้              โดยกระทรวงการคลังคาดว่า ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้เกือบทั้งหมด อาจมีกลุ่มที่ตกค้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป แต่อาจทำให้เวลาในการดำเนินการล่าช้าออกไป

   

  -------------------------------------------

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ