สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา จัด อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 152 ครั้ง

 

                 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น  ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  จัดขึ้น ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย  เครือข่ายสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง  ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

                นางบุษรา  สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยากล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมจัดการบริหารจัดการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลในชุมชนสังคมและท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง อีกทั้งมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุขเจริญโปร่งใส

                 โดยวันนี้มีวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา  มาบรรยายในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และกฎหมายหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. . 2562 และการสร้างการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ